Văn khấn công đồng có phải như thế này ?

Kính thưa thầy, thưa các anh chị đồng tu;
Vừa rồi tình cờ con đến một ngôi đền có nghe được một bài văn khấn công đồng như dưới đây. Con post lên đây để mọi người cho ý kiến, đồng thời cùng với các anh chị đồng tu trao đổi học tập ạ!
1. Đạo Phật và Đạo Mẫu là hai đạo hoàn toàn khác nhau. Cách thức tu tập cũng khác nha nhưng về mặt ý nghĩa thì cùng mang ý nghĩa hướng thiện. Tuy nhiên cung thỉnh các vị Phật , Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, chư vị Tiên Thánh, Thập điện Diêm La Vương, Bát Hải Long Vương trong bài văn khấn Công đồng thì nghe thì rất hoành tráng nhưng con thiết nghĩ không cần thiết và không có tác dụng.  Con xin được hỏi Thầy và các anh chị đồng tu là con hiểu như vậy có đúng không ạ?
2. Về văn khấn công đồng nói chung thì bài khấn mẫu thầy dạy cho thanh đồng chúng con, con cho rằng đã đủ ý và đi đúng trọng tâm.
Vậy thì khi một thanh đồng đến Đền/Điện/Phủ khấn bài khấn dài thế này và 1 thanh đồng khấn theo bài khấn thầy dạy chúng con thì chư vị Bề trên sẽ tiếp nhận và “giải quyết” những lời khấn đó như thế nào và theo nguyên tắc nào ạ? Con rất mơ hồ về vấn đề này ạ. Rất mong Thầy và các anh chị chỉ bảo để con hiểu đúng và đủ sâu ạ!
BÀI VĂN KHẤN ĐỒNG của 1 thanh đồng ở Thiên Tiên Thánh Mẫu Linh Từ:
Con niệm nam mô a di đà phật (3lần)
-Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật, ngũ phương ngũ phật, thập phương thập phật, hằng hà sa số đức phật công đức vô lượng vô biên.
-Đức thế tôn bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
-Đức đông phương giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
-Đức tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.
-Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.
-Đức đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
-Đức đại hạnh Phổ Hiển Bồ Tát.
-Đức đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
-Đức đại lực Đại Thế Chí Bồ Tát.
-Đức đại nguyện Địa Tặng Vương Bồ Tát.
-Đức đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
-Đức Chuẩn Đề Minh Vương Bồ Tát.
-Chư vị bồ tát, chư hiền thánh tăng vạn linh vạn phép hộ pháp chư thiên, thiện thần bồ tát, thập bát long thần, Già Lam Chân Tể.
-Con cung thỉnh mời đức Thiên phủ chí tôn vô sắc giới tứ không, tứ thiên Huyền Khung Kim Quyết Ngọc Hoàng Đại Đế Ngọc Điện Hạ.
 Củng thỉnh mời đức Tây Vương Mẫu Nương Nương Diêu Trì Kim Mẫu.
 Cung thỉnh mời đại thánh Nam Tào Lục Ti Duyên Thọ Tinh Quân.
 Cung thỉnh mời đại thánh Bắc Đẩu Cửu Hoàn Giải Ách Tinh Quân.
 Cung thỉnh Bắc Cực Thiên Trung, Tam Nguyên, Tam Phẩm, Tam Quan.
 Cung thỉnh Cửu Tinh Thiên Chúa, Thập Nhị Bát Tú.
 Cung thỉnh đức Khuông Quốc Đại Vương Tản Viên Sơn Thánh.
-Con cung thỉnh mời đức Địa phủ chí tôn Bắc Âm Phong Đô Nguyên Thiên Đại Đế Địa Cung Hạ.
 Cung thỉnh mời Địa phủ Thập Diện Minh Vương.
-Con cung thỉnh mời đức Thuỷ phủ chí tôn Phù Tang Cam Lâm Đại Đế Thủy Cung Hạ.
 Cung thỉnh mời Thuỷ phủ Bát Đại Long Vương.
-Con cung thỉnh mời Ngũ Nhạc Thần Vương Dương Phủ Thánh Đế Quân Ngọc Động Hạ.
-Con cung thình mời Lục Cung Thần Nữ Tứ Vị Thánh Mẫu:
 Cung thỉnh mời Mẫu đệ nhất Thiên Tiên Cửu Trùng Thanh Vân Lục Cung Bán Thiên Công Chúa Thiên Cung Hạ.
 Cung thỉnh mời Mẫu đệ nhị Địa Tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng Công Chúa Sắc Phong Chế Thắng Hoà Diệu Đại Vương Địa Cung Hạ.
 Cung thỉnh mời Mẫu đệ tam Thoải Tiên Thuỷ Tinh Công Chúa Xích Lân Long Nữ Tinh Cung Hạ.
 Cung thỉnh mời Mẫu đệ tứ Nhạc Tiên Diệu Tín Diệu Nghĩa Thiền Sư Tuần Quán Đông Cuông Thượng Đẳng Cao Sơn Triều Mường Sơn Tinh Công Chúa Lê Mại Đại Vương Lâm Cung Hạ.
 Cung thỉnh mời nhị vị trưởng quản Sơn Lâm Bạch Anh Mị Nương La Bình Công Chúa:
-Con cung thỉnh mời hội đồng văn võ Trần Triều Hiển Thánh:
 Cung thỉnh mời đức ông Trần Triều Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương.
 Cung thỉnh mời Trần Triều Vương Phụ, Trần Triều Vương Mẫu, Trần Triều Vương Phu Nhân, Trần Triều Vương Huynh, Trần Triều Vương Đệ.
 Cung thỉnh mời tứ vị Vương Tử Đại Vương, thỉnh mời Trần Triều Phò Mã đức ông Phạm Ngũ Lão Diện Suý Tôn Thần.
 Cung thỉnh mời nhị vị Vương Cô Hoàn Thánh.
 Cung thỉnh mời Cô Bé Cửa Suốt, Cậu Bé Cửa Đông.
 Cung thỉnh mời tả quan Nam Tào, hữu quan Bắc Đẩu, văn võ bá quan quân thần trần triều, binh hùng tướng mạnh dẹp giặc Nguyên Mông.
-Con cung thỉnh mời hội đồng chúa Mán, Mường, Nùng, Dao, Sơn Trại, Chúa Sơn Lâm, Chúa Sơn Trang 18 cửa ngàn 12 cửa bể, Bát Bộ Sơn Trang, Tám Tướng Hùng Binh, Thập Nhị Tiên Nàng
 Cung thỉnh mời tam thập lục chúa bà: 12 bà chúa bói, 12 bà chúa chữa, 12 bà chúa tài lộc.
-Con cung thỉnh mời Ngũ Vị Vương Quan, Lục Phủ Tôn Quan.
-Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà, 3 bà chầu Thiên, 3 bà chầu Nhạc, 3 bà chầu Thoải, 3 bà chầu Địa.
-Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, thập vị Hoàng Tử Thoải Cung.
-Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Cô, các cô trên ngàn, các cô dưới thoải, các cô bồng đảo bồng lai,các cô trấn thủ cửa rừng, cung thỉnh mời cô bé bản đền tối linh.
-Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Cậu, cung thỉnh mời cậu bé bản đền.
-Con cung thỉnh mời Ngũ Dinh Thiên Tướng, Ngũ Hổ Thần Quan, Thanh Xà Thần Tướng, Bạch Xà Thần Quan, tả Thiên Nhiên, hữu Lực Sĩ.
-Con cung thỉnh mời hội đồng các bóng các giá 18 cửa ngàn 12 cửa bể.
-Con cung thỉnh mời Chầu, Chúa thủ đền, Quan thủ điện, thân kì, thần linh, sơn thần, thổ địa bản xứ.
-Đệ tử con tên là:…………. tuổi:……….
 Ngụ tại:……………………………
 Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời.
 Hôm nay ngày:… Tháng:… Năm:…
 Đệ tử con nhất tâm 1 lòng, nhất tòng 1 đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực mang miệng về tâu, mang đầu về bái, trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ phủ cùng đồng gia quyến đăng bái yết cửa đình thần tam tứ phủ ……………(tên đền) linh từ.
 Mong trên cha độ, dưới mẫu thương, đèn trời đuốc biển soi đường dẫn lối, phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà cung như vuốt ve che trở cho gia chung chúng con trong 3 tháng hè, trong 9 tháng đông, đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được bình an vô sự, vạn sự như ý, có bệnh thì tan, có nạn thì qua, tai quan nạn khỏi …… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!
-Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ dòng họ….. nguyên quán…..,Tổ Cô Mãnh Tướng,cậu bé cô bé tại gia, chư vị vong linh trong dòng họ đang hầu hạ phật thánh, làm đầy tôi kẻ tớ tại các bản đền bản phủ tấu đối phụng đình cho con cháu nhất tâm một lòng nhất tòng một đạo cầu được ước thấy, cầu sao được vậy…
Con nam mô A Di Đà Phật!!! (3 lần)
BÀI KHẤN THẦY DẠY CHÚNG CON:
Phục duy!
Hôm nay ngày…tháng…năm…
Thanh đồng họ …con (chỉ nói họ không cần xưng tên, Ví dụ Thanh đồng họ Nguyễn) tuổi..(ví dụ Bính Thìn, Quý Sửu…)
Cư ngụ tại (địa chỉ nơi ở cụ thể)  nhất tâm tu thiết lễ nghi.
Cung thỉnh: Tam tòa đức Thánh Mẫu
Cung thỉnh: Hội đồng chư Tiên; Hội đồng chư Thánh; Hội đồng Khâm Sai; Hội đồng Thiên Quan; Hội đồng Giám Sát; Hội đồng Tam Tứ phủ Vạn Linh; Hội đồng Thánh Tiên; Hội đồng Hành Sai; Hội đồng Thị Vệ Bổ Đầu (Ngũ Hổ Thần Tướng)
Nay nhân ngày sóc (vọng) tháng…năm…tại ….(địa chỉ bản đền, bản điện) theo cổ lệ con xin cúng dường Chư vị Tiên, Thánh, với tấm lòng thành, kính ngưỡng tôn thần.
Người trần chúng con thì nghĩ cạn, hiểu sơ, chẳng tránh được những lỗi lầm, sai phạm. Cúi xin chư vị chiếu giám phàm tâm, giơ cao đánh khẽ, yêu thương che chở, bảo ban dạy dỗ cho con được đầu óc thông minh sáng láng, sáng đường đời, tỏ đường đạo, giác ngộ đạo học để khai mở trí tuệ, từ đó biết đường mà lội, biết lối mà đi, nương theo chính pháp để thiện duyên tăng trưởng.
Cầu xin Chư vị tùy duyên ban ân cho toàn gia chúng con được từ lớn tới bé, từ già tới trẻ luôn mạnh khỏe bình an, gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống.
Bản thân con hiện tại mong muốn được …..(có mong ước chính đáng gì thì nguyện).
Cúi xin Chư vị giáng phó án tiền, chấp kỳ lễ bạc, lời kêu tiếng khấn, tờ đơn cánh sớ, tùy duyên gia ân ban phước cho đệ tử (hoặc tín chủ) con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.
Con cũng cầu xin Chư vị ban cho đất nước được quốc thái dân an, hạnh phúc ấm no.
Nếu như có kết hợp làm lễ phóng sinh (chim, cá) thì nguyện :
Con cúi xin Chư vị chứng giám công đức mãi vật phóng sinh. Con nguyện đem công đức này hồi hướng cho …
(các vong linh gia tiên tiền tổ dòng họ…, cầu mong nghiệp chướng tiêu tan, chư vong linh yên ổn vui tươi, giác ngộ đạo học để thay đổi hình hài lối sống và  siêu thoát.
Hoặc : Cha mẹ con được mạnh khỏe, bình an, tuổi già hạnh phúc
Hoặc: ….(mong cầu gì thì nói).
Cẩn cáo!
admin
Author: admin

Trả lời

error: Nội dung được bảo vệ!!