“Ứng đồng nhân chỉ phán thông truyền” có phải là thánh nhập không ak?

CÂU HỎI:
Con chào thầy!
Xin thầy cho con hỏi câu nói : ” ứng đồng nhân chỉ phán thông truyền” có phải là bj thánh nhập vào ngườii hầu bóng thánh k? và trong gia đình nếu có người làm thầy thì có được phép làm các pháp sự cho người nhà k? và với khóa lễ trình đồng mở phủ có phải xem ngày ; tháng , năm và tuổi của người ra trình k ah, hay như thế nào? .
Con xin tri ân công đức thầy.
Con xin cám ơn thầy nhiều ah?
GIẢI ĐÁP:
1. Trong văn cúng Tứ Phủ có câu “Ứng đồng nhân chỉ phán thông truyền”.
Đây là từ ngữ cách điệu thể hiện sự tác động của nhà Ngài thông qua đối tượng trung gian là lính, ghế Tứ Phủ (người thanh đồng).
Nhưng đây không phải ý nghĩa là người thanh đồng được vị thánh nào đó ốp nhập. Sự tác động của chư vị tiên thánh luôn tuân thủ quy tắc “tùy duyên” và chỉ thông qua con đường tri thức và trí tuệ, bằng tinh thần ám thị để đánh thức giác quan thứ sáu của đối tượng trung gian. Khi đó người thanh đồng tự nhiên có khả năng ăn nói trôi chảy mạch lạc, thường gọi là hiện tượng ứng linh hoặc thông linh. Xưa nay vốn có thắc mắc gì chưa thể hiểu, chưa ngộ ra, thì tự nhiên lúc đó có được tư duy phân tích khoa học, có lý có tình, có nhân có quả. Và cũng thông qua giác quan ấy (trong một thời điểm nhất định được khai mở), có thể biết được điều hay, điều dở, điềm lành, điềm dữ đến với một ai đó (đương nhiên cũng phải tùy duyên mới có thể nói ra). Chư vị (Nhà Ngài) thì tuyệt đối không ốp nhập vào kẻ phàm trần, nhưng vì người đời vọng tưởng quá lớn cứ suy diễn mặc định rằng có bóng thánh giáng nhập, nên chấp mê bất ngộ, không thể tỉnh ra được.
2. Trong gia đình nếu có người làm thầy thì đương nhiên được phép làm những pháp sự to lớn cho người nhà không có kiêng kỵ
3. Đối với khóa lễ trình đồng mở phủ là một khóa lễ lớn, một sự việc trọng đại, nó có nhiều quy định, phép tắc, nên việc xem ngày tháng năm và tuổi của đồng nhân đã đến thời hạn phải ra trình lính chưa, thì người làm thầy không  thể tùy tiện quyết định. Việc trình đồng phải trình thỉnh bề trên, xin nhà Ngài thẩm định và chu phê xét duyệt.
Có trường hợp bắt buộc phải trình lính ngay thì không quan trọng ngày tháng.
Trường hợp không cần gấp gáp thì đương nhiên phải có thời điểm rõ ràng, nhưng tựu trung cả hai trường hợp đều sẽ được nhà Ngài cho biết rõ về ngày, , tháng nào sẽ làm.
admin
Author: admin

Trả lời

error: Nội dung được bảo vệ!!