Phả độ gia tiên ở đâu là tốt?

CÂU HỎI:
Thưa thầy! Con muốn nhờ thầy tư vấn cho xem việc phả độ gia tiên thì nên làm ở đâu là tốt nhất?
Con xin cảm ơn thầy.
TRẢ LỜI:
Phả độ gia tiên là việc giúp cho một hoặc nhiều (liệt vị) vong linh gia tiên tiền tổ được siêu độ và siêu sinh tịnh độ
(Xem thêm video bài giảng “Cầu Siêu và Phả Độ vong hồn” để rõ hơn về hai khái niệm này)
Do đạo Phật và Tiên đạo Tứ Phủ có sự tương đồng quan điểm lý luận về nhân quả, nên chùa chiền thuộc tổ chức Phật giáo và đình thần tứ phủ thuộc tín ngưỡng Tứ Phủ, đều là những nơi có thể thực hiện việc này. Ngoài ra tại bất cứ địa điểm thuộc tôn giáo hay tín ngưỡng khác, có cùng tri thức diễn giải như trên, thì đều có thể thực hành việc phả độ.
Tuy nhiên, ai là người có khả năng thực hiện được khoa nghi pháp sự đạt tới chu viên mới là quan trọng. Phật tự thì có nhiều, nhưng trong số các sư thầy, người có trình độ am hiểu thực sự về đạo pháp, đạt tới đắc đạo thì rất ít. Cũng như bên Tiên đạo Tứ Phủ, đền to phủ lớn thì rất nhiều mà số thanh đồng đạo quan, thanh đồng pháp sư có thực lực, thông tri về đạo thì rất hiếm.
Bởi vậy, vạn sự tùy duyên. Nếu như phúc đức của dòng tộc vẫn còn bền, thì con cháu nhất định có được thiện duyên gặp người thầy có năng lực giúp cho việc phả độ gia tiên được kết quả. Còn như phúc mỏng nghiệp dày, tới hồi không thể cứu vãn. Con cháu bại hoại, bán tín bán nghi, chỉ cầu mong lợi ích trước mắt cho bản thân, sống thực dụng, không thể giác ngộ  ….thì nhất định phải gặp các dạng thầy bà bất chính, chả ra thể thống gì. Kết cục phí công vô ích, tiền mất tật mang, hậu quả thêm rối ren phức tạp.
Bởi vậy người đời có câu “Phúc chủ lộc thầy” cũng chính là hàm ý nói về Nhân – Quả.
admin
Author: admin

Trả lời

error: Nội dung được bảo vệ!!