Hướng dẫn cúng khấn thông dụng tại gia ngày sóc, vọng

Đây là một mẫu văn khấn chung , hướng dẫn thắp hương và cúng lễ ngày mồng một, ngày rằm tại ban thờ gia tiên. Trường hợp ngày giỗ, ngày tết….gia đình vận dụng mẫu trên để bổ sung thêm nội dung vào cho phù hợp hoàn cảnh.

Thắp 3 nén ở bát hương giữa, hai bát hương hai bên thắp mỗi bát 1 nén nhang. Chú ý nén bên tay phải trước (Hội Đồng Gia Tiên), nén bên tay trái sau (Bà Cô Tổ).

Xong, lui ra, đứng nghiêm trang vái 1 (hoặc 3) vái phía trước, 1 vái sang bên phải, 1 vái sang bên trái. Rồi thu hai tay trước ngực, khấn rằng:

Phục duy!

Hôm nay ngày … tháng … tiết mùa ….năm …

(Ví dụ: hôm nay ngày vọng (15) tháng Giêng, tiết mùa Xuân năm Canh Tý)

Gia chủ con là ….. tuổi.

(Ví dụ: Gia chủ con là Nguyễn Văn A, 49 tuổi)

Đại diện gia quyến, dâng nén hương thơm, thành tâm thành kính.

Cung thỉnh Quan Đương Xứ Thổ Địa Chính Thần

(Hoặc vị thần có danh hiệu khác như thần gò, thần đống, thần đầm, …nếu biết rõ)

Cung thỉnh chư vị tôn thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ

Cung thỉnh Thành Hoàng Bản Cảnh  (nếu khu vực sinh sống gần nơi thờ đình thờ Thành Hoàng làng)

Cung thỉnh: 

– Hội đồng Gia Tiên Tiền Tổ dòng họ ….(đọc tên dòng họ)  Hoặc Liệt vị vong linh gia tiên tiền tổ …….tộc

(đọc tên dòng họ trước chữ tộc)

– Cung thỉnh Bà Cô Tổ dòng họ ….. chân linh

– Cung thỉnh Hội đồng các ông bác; Hội đồng các ông chú

Hội đồng các ông mãnh; Hội đồng các bà cô 

Cung thỉnh: ….

(các vong linh vẫn được gia đình thờ phụng ngoài các danh hiệu đã nói trên ) 

        Cung phụng lệnh tiết, gia đình chúng con tu thiết lễ nghi: hương hoa, trầu cau, trái quả, rượu chè thuốc nước…dâng trước án tiền, hiến cúng Chư vị tôn thần và Hội đồng gia tiên tiền tổ

        Cung thỉnh Chư vị tôn thần và Hội đồng gia tiên dòng họ lai giáng án tiền, chứng minh công đức. Thụ tu cúng dàng, chấp kỳ lễ bạc, chu phê lời kêu tiếng khấn, tờ đơn cánh sớ. Thần thông quảng đại, rộng lòng bao dung, hoan hỉ đại xá cho chúng con những thiếu sót. Mong bề trên gia ban hồng ân, tùy duyên đại triển uy quang cho chúng con được  sở cầu như ý , sở nguyện tòng tâm.

        Cầu xin Chư vị tôn thần ban cho chúng con ở nơi đất này được phong thủy yên lành, khí sung mạch vượng, bốn mùa không hạn ách, tám tiết có điềm lành. Gia chung sum vầy hạnh phúc.

        Nguyện cầu liệt vị vong linh gia tiên tiền tổ dòng họ ….được yên ổn vui tươi, giác ngộ đạo học để thay đổi hình hài lối sống, chuyển hóa cảnh sanh, thần thông ba bước lai vãng gia đường, phù hộ độ trì cho toàn gia quyến chúng con tai qua nạn khỏi, già được mạnh khỏe, trẻ được bình an, công việc rộn ràng, giao thương rộng rãi, thương mại tăng trưởng, kinh tế phát triển, tài lộc sung túc, hạnh phúc đủ đầy.

        Cầu xin bà Cô Tổ dòng họ giáng phó án tiền chứng minh công đức. Bà là người quyền biến thông tri, quyền năng cải biến, con thỉnh bà lại, con vái bà về, xin bà mở rộng vòng tay che chở, yêu thương dẫn dắt chỉ bảo để chúng con được sáng đường đời, tỏ đường đạo, biết đường mà lội, biết lối mà đi, để cuộc sống an yên, thiện duyên tăng trưởng .

        Xin bà để tâm soi xét, chỉnh âm, sửa dương, để toàn gia chúng con được điềm lành mang đến, điềm dữ xua đi. Bà ban tài tiếp lộc cho gia đình chúng con được cơm no áo ấm, cuộc sống an yên, thanh bình, hạnh phúc.

        Lễ tuy bất túc, tâm kính hữu dư, con trình tấu Chư Vị tôn thần và Liệt vị vong linh gia tiên tiền tổ chứng giám!

       Cẩn cáo!

Gia chủ đứng nghiêm trang, vái 3 vái như lúc đầu rồi lui ra.

Khi gần hết 1 tuần hương (Tức là những hương thắp lúc đầu gần cháy hết)  thì tiến tới đứng trước ban thờ vái như lúc đầu rồi khấn :

“Con xin hóa sớ điệp, tiền vàng”, tiếp đó lấy sớ, tiền vàng (nếu có) mang đi hóa.

Hóa xong thì lấy ba chén rượu cúng đổ vào tro hóa

Hóa xong lại đến trước ban thờ vái 3 vái mà khấn rằng “Con xin thụ lộc” rồi hạ các đồ lễ cần sử dụng xuống . 

admin
Author: admin

Trả lời

error: Nội dung được bảo vệ!!