Di chuyển bát hương bản mệnh khi đồng thầy mất

CÂU HỎI:
Xin thầy giải đáp giúp trò câu hỏi: Khi người đồng thầy mất, thì những người đã tôn bát hương bản mệnh tại cửa điện của đồng thầy ấy sẽ phải làm như thế nào?
GIẢI ĐÁP:
Khi người đồng thầy mất thì có hai trường hợp:
1. Nếu đồng thầy có người con kế thừa tiếp nối hương hỏa (là thanh đồng thuộc nhóm soi căn nối quả gọi hồn), thì những người đã tôn lập bát hương bản mệnh tại bản điện ấy không cần phải di chuyển bát hương sang nơi khác.
2. Nếu đồng thầy không có người kế tục sự nghiệp, thì những người đã được đồng thầy ấy tôn lập bát hương bản mệnh cho, có quyền di chuyển bát hương sang một bản điện khác.
Trong trường hợp này người thanh đồng (hoặc không phải thanh đồng) cần phải gặp gỡ và xin ý kiến của người đồng thầy mới – người mà mình có ý định xin theo để tiếp tục tu tập. Hoặc
để gửi bát hương tại bản điện của người thầy đó, cho tiện việc dâng lễ ngày tuần tháng tiệc, tránh bị ngắt quãng.
Nếu được sự đồng thuận thì người thanh đồng sắm lễ nhỏ mang tới bản điện của người đồng thầy đã mất, túc trình Chư vị tiên thánh về việc xin di chuyển bát hương bản mệnh tới đình thần tứ phủ khác do điều kiện, hoàn cảnh …. Rồi mang bát hương bản mệnh của mình đến nơi bản điện mới. Tại đây, người đồng thầy mới sẽ làm các thủ tục tiếp nhận bát hương bản mệnh theo quy định .
admin
Author: admin

Trả lời

error: Nội dung được bảo vệ!!