Có phải do bị lỗi đồng?

CÂU HỎI:
Chào thầy!
Thầy cho con hỏi là một người bị báo là lỗi đồng thì phải làm gì? Có cách nào sửa lỗi được không hay là phải xoay khăn mở lại và mở lại thì phải tìm đồng thầy mới hay là vẫn đồng thầy cũ của mình, bởi thấy người thân của con đã ra trình đồng mở phủ được 5 năm rồi đã đi hầu tỏa bóng ở công đồng Bắc Lệ, ở cửa vua cha Bát Hải Động Đình và về phủ bóng Nam Định và vào cửa Cô Bơ thoải để bắc ghế và đã đi trình khăn ở một số đền to phủ lớn rồi, song cho đến giờ vẫn chưa được yên căn, yên số, nên mới đi soi lại và được các thầy bảo là lỗi về các cửa.
Con không hiểu, gia đình con người phàm trần nhất tâm với cửa thánh, ngoài ra không biết gì khác, đồng thầy bảo sao thì chúng con làm thế mà giờ đây đi soi lại các thầy khác lại bảo là bị lỗi, thì đây là lỗi của thanh đồng hay là lỗi của đồng thầy? mà là lỗi của thanh đồng thì giờ gia đình con phải làm gì để sửa lỗi?
Con rất mong được sự giúp đỡ của thầy
TRẢ LỜI:
Thế nào là lỗi đồng?
Lỗi ở đây là sai phạm, là không đúng.
Đồng ở đây là chỉ người thanh đồng, tức người có căn đồng số lính
Như vậy : Lỗi đồng là hành động, việc làm của người có căn quả (thanh đồng) bị sai với quy định của siêu hình, vi phạm phép tắc lề lối của đạo mà người thanh đồng đang tin theo, đang tôn nghiêm phụng sự. Đã sai trái thì Siêu Hình sẽ có các hình thức phạt nặng, nhẹ, tương ứng với các vi phạm của người thanh đồng nhân. Cho nên mới có câu “Lỗi đồng phạm luật” là như vậy.
Chẳng hạn người có căn quả thuộc nhóm đồng hầu (Tất nhiên đã là thanh đồng thì đều phải hầu, nhưng đây gọi là phân biệt nhóm), đã ra trình đồng mở phủ là thanh đồng. Sau khoảng thời gian dài có tuổi đồng là 12 năm vậy, thì lại cho mình có quyền được cúng kính lễ bái, trình đồng mở phủ cho người ta, thế tức là lỗi đồng, phạm luật. Người thanh đồng đó đã vi phạm quy định của Siêu Hình, làm sai trái với quyền hạn của mình.
Thực tế, có rất nhiều nguyên nhân gây ra lỗi đồng và chủ yếu là do sự hiểu biết của người thanh đồng yếu kém, hoặc do đồng thầy được truyền thừa từ kiến thức không chính thống, hoặc học hỏi từ những man thư do những thuật sĩ giang hồ để lại nên mới ra cơ sự như vậy.
Trong Tiên đạo Tứ Phủ không có hình thức nào gọi là “Tỏa bóng” hay “Phủ bóng”. Đây là do phàm nhân vọng tưởng đưa ra khái niệm cho riêng mình
Công Đồng Bắc Lệ là một cách gọi sai, trong đình thần Tứ Phủ chỉ có Công Đồng Tam Tứ Phủ Vạn Linh, hay Công Đồng Tiên Cô, Công đồng Khâm Sai ….không có Công Đồng nào mang tên Bắc Lệ, nó chỉ được gọi là đền Bắc Lệ – ngôi đền được gắn với địa danh cho dễ nhận biết.
Đi trình khăn áo ở một số đền to, phủ lớn: bản chất nó vốn là sai với quy định của Siêu Hình, trong quy định của đạo phái Tứ Phủ không có lệ này.
Tất cả những việc làm và sự hiểu nói trên dẫn tới kết quả lỗi đồng phạm luật là điều nhìn thấy.
Nếu như đây là trường hợp của tín chủ thì đã bước vào tạp tu và nguyên tắc đầu tiên của thầy là không giúp cho những người tạp tu. Bởi vì những điều mà thầy làm nó khác biệt với những gì tín chủ đã trải qua. Như thế dẫu có tư vấn hay giúp đỡ cho tín chủ thì chính bản thân tín chủ cũng sẽ sinh ra bán tín bán nghi . Vì rằng thầy/bà hiện nay họ đều suy nghĩ và hành động như tín chủ đã từng trải qua. Tất cả giới thanh đồng bây giờ hầu như họ đều làm như vậy, họ bảo thế mới là đúng, là mới có lộc, đắc tài…
Sự sai hệ thống nếu như đã trải qua thời gian lâu năm được kế thừa thực hành, thì nó lại tự  trở thành “đúng” trong con mắt của người đời.
admin
Author: admin

Trả lời

error: Nội dung được bảo vệ!!