Có ai căn Kim Chi Đôi Nước không ạ?

CÂU HỎI:
Con chào Thầy!
Con thường nghe các thanh đồng nói câu : Người này làm việc cho Đức Ông . Người kia làm việc cho Ông Đệ Tam và người nọ có căn kim chi đôi nước .
Vậy làm việc cho Đức Ông là làm việc gì thưa Thầy  và có thật không thưa Thầy
Con chỉ mới bước vào hầu được 3 năm, nên có những điều con không hiểu. Mong Thầy khai thị cho con
Con xin cám ơn Thầy!
TRẢ LỜI:
Người thanh đồng chỉ là lính, là ghế, thân phận thấp hèn, nghĩa vụ và bổn phận phải phụng thờ hầu hạ, tôn nghiêm phụng sự Chư vị tiên thánh.
Chư vị thuộc Tiên Đạo Tứ Phủ nếu chấm lính bắt đồng ai thì người đồng nhân đó sẽ là lính của vị đó nói riêng và là lính của Tứ Phủ nói chung.
Trong trường hợp người đồng nhân thuộc nhóm đồng soi căn, nối quả, gọi hồn thì phải phụng lệnh Chư vị tiên thánh để thi hành pháp sự cứu khổ độ mê, hoặc làm những công việc được quy định từ một sắc lệnh (duy nhất) được “bề trên” ban cấp. Điều này gọi là “Lính ghế Tiên Đạo Tứ Phủ làm việc theo quy định” chứ không phải là thanh đồng/người làm việc riêng cho một vị thánh nào.
Vì nhà Trần không nằm trong Tứ Phủ, cho nên sẽ không có lính, ghế của đức Ông (Trần Triều đại vương) và ông Đệ Tam trong Đình thần Tứ Phủ. Như vậy, cách hiểu rằng người này làm việc cho đức Ông hay người kia làm việc cho đức ông Đệ Tam đều là không đúng.
Người có căn quả sau khi đã ra trình đồng mở phủ và hầu tạ yên vị bản mệnh (hầu bách nhật) thì đã chính thức thành đồng, trở thành thanh đồng và theo thời gian tu tập có những danh hiệu riêng, nhưng không có danh hiệu “Căn kim chi đôi nước”. Sự hiểu ở đây của người đời chính là cho rằng người thanh đồng theo hầu bên Tứ Phủ, nhưng lại kiêm cả lính ghế bên nhà Trần. Từ đó, họ (hay nói đúng hơn là các thầy/bà) tự đưa ra khái niệm là “Kiêm chi đôi nước” hoặc “Kim Chi Đôi Nước”.
Nhưng đây là cách tự suy diễn và tự đặt ra lệ, nó không đúng với quy định về danh hiệu thanh đồng trong Tiên Đạo Tứ Phủ. Người thanh đồng là thanh đồng đạo quan, thanh đồng pháp sư, vì nguyên nhân nào đó được bề trên gia ban sắc lệnh cứu khổ độ mê, hàng yêu phục ma, cần phải có sự hỗ trợ giúp đỡ của chư vị bên Trần Triều, thì khi làm việc trừ tà ma, phải có pháp sự liên quan nhất định tới Trần Triều Vương Từ, nhưng đây không gọi là kim chi đôi nước.
Tín chủ nên dành thời gian để xem video các bài giảng của thầy, tự nhiên bản thân sẽ sáng tỏ ra nhiều điều.
admin
Author: admin

Trả lời

error: Nội dung được bảo vệ!!