Cho con hỏi về Mua đất âm?

CÂU HỎI:
Thưa thầy! đất nơi nhà con ở cách miếu thờ Quan cai quản xóm tầm 100m. Trong đất không có hài cốt. Có thầy bảo con phải mua đất phần âm . Vậy mua đất phần âm ấy là như thế nào, và gồm những thủ tục gì thầy giảng cho chúng con được hiểu ạ?
TRẢ LỜI:
Việc mua đất âm (gọi là Tậu Âm Cơ) thường được thực hiện trong một số trường hợp :
Chẳng hạn nhà ở gần chùa chiền, đền miếu. Trong trường hợp gia cư dù không xây dựng lấn phạm vào đất này thì vẫn nên mua đất âm, lý do là vì những nơi này có nhiều cô hồn lai vãng, nên chúng sẽ tìm cách xâm nhập gia cư xung quanh đó để quấy phá gây hại, vì chúng cô vong thường chấp niệm rất lớn, khó giác ngộ.
Trường hợp gia cư xây dựng có sự xâm lấn phạm vào đất của Thánh, Thần thì sẽ bị Hành sai (là quân lính dưới quyền của Quan Đương Cai Hành Binh Chi Thần Bản Xứ) trách phạt, và trường hợp này thì lại rất khó và thậm chí không thể mua đất âm được vì đó là phần đất thuộc chủ quyền sở hữu danh chính ngôn thuận của Chùa Chiền, Đền Miếu.
Trường hợp thứ hai:  Nơi an cư gần bãi tha ma, nghĩa địa: Nơi đây có rất nhiều thể loại vong hồn lai vãng, nên mua đất âm chúng sẽ không vào nhà quấy phá. Lý do là vì khi đó Hành Sai Binh Trấn dưới quyền Quan Đương Cai Hành Binh Chi Thần Bản Xứ, sẽ đến bố cáo chủ quyền bất khả xâm phạm. Hình dung giống như ngôi nhà của chúng ta, có số nhà cụ thể, có tên trong sổ hộ khẩu của phường và ở bên ngoài cửa còn có treo cả tấm biển của công an khu vực “Không nhiệm vụ miễn vào”.
Trường hợp thứ ba: Nhà ở gần, sát hoặc là đối diện với ngã ba đường, liền kề với chợ. Những nơi này cũng nhiều vong hồn, khi hồn tiền dương thế bị chết đường chết chợ hoặc nhiều thể loại cô hồn, yêu ma….lai vãng, thì gia đình cũng nên mua đất âm
Thực tế có rất nhiều trường hợp, nhưng để biết các trường hợp ấy có nên mua đất âm hay không thì phải chi tiết về địa điểm thì mới rõ được.
Một điều cũng cần phải lưu ý là việc “Tậu Âm Cơ” không phải trường hợp nào cũng có các thủ tục, lễ, mã…như nhau. Nó phụ thuộc vào từng khu vực vùng miền, trong từng hoàn cảnh cụ thể và theo yêu cầu của Chư vị thần linh bản xứ cai quản ở nơi đó.
Việc tậu âm cơ phải được thực hiện bởi pháp sư thầy, người thường thì không thể tự mình làm được. Bởi vậy việc đề nghị thầy hướng dẫn về những thủ tục mua đất âm trên đây là không cần thiết.
admin
Author: admin

Trả lời

error: Nội dung được bảo vệ!!